การได้รับการรับรอง/Certifies

บริษัทโฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการการันตรี และผ่านมาตรฐาน มากมายจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ดังต่อไปนี้

Fourthchem Trading Co.,Ltd. has been guaranteed. And standard from the government agencies and organizations as follows