โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล/Tel/Fax/Email

สำนักงาน (Office)

โทรศัพท์ (Tel)

02-918-0031-2 , 02-918-0790

Foreign : +668 3421-3335

โทรสาร (Fax)

02 918 1225

 

โรงงาน (Factory)

โทรศัพท์ (Tel)

037-349893 , 081-9017733

โทรสาร (Fax)

037-349894

 

อี-เมล (E-mail)

ไทย : fourthchem@yahoo.com

Foreign : fourthchem.inter@gmail.com